I bund og grund er et problem, jo bare,

en spændende opgave som skal løses...

Flere fordele og færre udgifter med virtuelle løsninger


Behovet for at begrænse udgifterne til hardware og de medfølgende udgifter til strøm, køling osv. har medvirket til at fremme brugen af virtualisering af servere og desktoppe.
Den virtuelle maskine opfører sig på samme måde som fysiske maskiner, men har ikke disses ulemper. Og så er de virtuelle maskiner i den grad så hardware uafhængige, at man kan flytte en virtuel maskine fra en hardware host til en anden blot virtualiseringslaget er det samme.
Det giver en meget mere dynamisk udnyttelse af hardwaren og en signifikant forbedring af oppetiden
Vi rådgiver om hvilke maskiner der egner sig til virtualisering og hvilken ”motor” der med fordel kan drive den pågældende løsning.
Og vi leverer naturligvis den underliggende hardware, licenser og opsætning af løsningen.
Vort personale er uddannet på de mest gængse virtualiseringsplatforme

we manage it